PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

 

Kurs płetwonurka nitroksowego PN1 jest ważnym kursem na drodze rozwoju płetwonurka. Użycie mieszanin powietrzno-tlenowych (do 40 % tlenu) niesie ze sobą szereg korzyści z tego wynikających. Szczególnie w trakcie wyjazdów na których chcemy nurkować jak najwięcej, korzyści ze stosowania czynnika oddechowego ze zwiększoną zawartością tlenu są najbardziej odczuwalne. Zwiększona zawartość tlenu oznacza zmniejszoną zawartość azotu a tym samym zmniejszenie obciążenia dekompresyjnego i zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej. W trakcie trwania kursu omawiane będą tematy z fizyki nurkowań na nitroksie z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu o wpływie azotu na organizm płetwonurka, o sprzęcie jak i o zasadach bezpieczeństwa przy stosowaniu tego typu mieszanin. Kurs zakończony zostanie nurkowaniem z zastosowaniem nitroksu.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia: 

 • zajęcia teoretyczne 6,5 godzin
 • zajęcia praktyczne 3 godzin
 • minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

Cena kursu – 750 zł

Cena zawiera:

Cena zawiera:

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • koszt certyfikatu
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli nitroksem
 • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł  i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł