NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)
Rozpocznij swoją przygodę z nurkowaniem…

Każdy ma jakieś marzenia, same się nie spełniają, marzenia po prostu się spełnia. Jeżeli macie wątpliwości i zastanawiacie się czy nurkowanie jest dla Was, obawiacie się czy dacie sobie radę, a jednocześnie nie chcecie uczestniczyć w pełnym kursie płetwonurkowania, wybierzcie tzw. „Intro nurkowe”. Dzięki wstępnej fazie zapoznawczej, przekonacie się czym jest płetwonurkowanie i być może tak jak wielu waszych poprzedników, połkniecie przysłowiowego bakcyla tego pięknego sportu.

Nurkowanie zapoznawcze poprzedza wykład, podczas którego po krótce poznacie historię nurkowania, zapoznacie się z systemie szkolenia, roli i znaczeniu narodowych certyfikatów KDP/CMAS. Nieco szerzej porozmawiamy o tematach związanych z fizyką nurkowania m.in. o skutkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego na ciało płetwonurka, wyrównywanie ciśnienia w uszach i masce nurkowej nie będzie już tematami tabu. Po zajęciach każdy z Was będzie znał podstawowe znaki nurkowe CMAS i potrafił odróżnić poszczególne elementy wyposażenia płetwonurka, zaczynając od rodzajów masek nurkowych, po bardziej skomplikowane elementy zestawu powietrznego.

Po zajęciach teoretycznych zapraszamy na zajęcia basenowe i długo wyczekiwane pierwsze nurkowanie w zestawie powietrznym. Jednymi z pierwszych ćwiczeń na basenie będą: nauka pływania i zanurzania się w sprzęcie podstawowym (maska, płetwy, rurka oddechowa, skafander, pas balastowy); ćwiczenia z prawidłowego zakładania sprzętu nurkowego (skafander, kamizelka ratowniczo-wypornościowa, aparat oddechowy, pas balastowy) oraz ćwiczenia na brzegu z podstawowych czynności posługiwania się sprzętem.

Po przypomnieniu i utrwaleniu trzech podstawowych zasad techniki nurkowania (wyrównanie ciśnienia w uszach, wyrównanie ciśnienia w masce, nie wstrzymywanie oddechu) rozpoczniecie przygodę z podwodnym światem. Uczucie nieważkości jakie towarzyszyć Wam będzie w trakcie nurkowania i pierwszy oddech pod wodą, zapamiętacie na bardzo długo.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie :

• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:
Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające 60 min.

Uczestnik otrzymuje:

Dyplom za pierwsze nurkowanie.

Cena: 240 zł