PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP/CMAS (PE)

Kurs płetwonurka eksploratora jest kolejnym kursem na drodze rozwoju płetwonurka po kursie P1 i wymaganych dwóch specjalizacjach, płetwonurka nocnego i nawigatora. Podczas kursu, biorąc pod uwagę zakres głębokości do jakiego uprawnia posiadanie stopnia eksploratora (do 30 m) omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z narkozą azotową. Pojawią się też tematy jak i ćwiczenia praktyczne związane z nowymi elementami wyposażenia płetwonurka taki jak; boja dekompresyjna, kołowrotek, szpulka. W trakcie ćwiczeń praktycznych poszerzone zostaną techniki pływania w płetwach tzw. „frog kick”. Nie zabraknie także tematów związanych z planowaniem nurkowań głębokich, czyli obliczania zużycia  gazu (SAC), planowania zapasu gazów i tematów związanych z dekompresją.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 15 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:
 • nurkowania nocnego (PNO),
 • nurkowania nawigacyjnego (PNA)
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 8 godzin
 • zajęcia praktyczne 7 godzin
 • minimum 4 nurkowania w wodach otwartych

Uprawnienia:

 • nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMAS

Cena kursu – 1100 zł

Cena zawiera:

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • koszt certyfikatu
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli powietrzem.
 • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł