PŁETWONUREK NOCNY KDP/CMAS (PNO)

Nurkowania nocne zazwyczaj dostarczają dużo więcej wrażeń, niż te wykonane za dnia nawet w tym samym miejscu. Poza tym nurkowanie w nocy pozwala poznać nocne życie akwenu. Większość zwierząt zamieszkujących podwodny świat swoje istnienie okazuje właśnie nocą. Wcześniej niewidoczni podczas nurkowań dziennych mieszkańcy wód, wychodzą na żer a wąskie światło latarki dodatkowo zawęża obszar widzenia, przez co dostrzegamy dużo więcej szczegółów niż nurkując za dnia. Nurkowania nocne przez wielu nurków uważane są za jedne z ciekawszych i bardziej fascynujących nurkowań.

Co więcej, wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia podnoszą bezpieczeństwo nurkowań dziennych, a także umożliwiają i pozwalają bezpieczne nurkować w warunkach ograniczonego dostępu światła dziennego, co często ma miejsce w trakcie nurkowania w Polskich wodach poniżej 15-20 metrów.

 

W trakcie trwania kursu nauczysz się zasad bezpiecznego nurkowania w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności w dzień. Dowiesz się jakie są rodzaje oświetlenia, typy latarek, a także poznasz zasady komunikacji światłem jak również zasady bezpiecznego organizowania, planowania oraz przeprowadzania tego typu nurkowań. Ponadto specjalizacja płetwonurka nocnego wymagana jest do zdawania na kolejne stopnie nurkowe.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).

Warunki udziału w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich.

Przebieg szkolenia:
zajęcia teoretyczne 5 godzin
zajęcia praktyczne 3 godziny
minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).

Cena kursu – 650 zł

Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
  • koszt certyfikatu
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł  i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł