Pierwsza pomoc w nurkowaniu – poziom I

Kurs pierwszej pomocy w nurkowaniu, dedykowany jest do osób, które chcą nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem chorób i urazów nurkowych.

W trakcie szkolenia poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem w trakcie udzielania pierwszej pomocy, ocenie poszkodowanego jak i też o prawidłowym wezwaniu służb ratowniczych.

Dużo uwagi poświęcimy postępowaniu w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych czynności życiowych, czyli będzie o resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Nie wiele mniej czasu poświęcimy na zagadnienia związane z tlenoterapią i na postępowaniu z poszkodowanym urazowym.

Szkolenie rozpoczynać się będzie zajęciami teoretycznymi, po których to przyjdzie czas na zajęcia praktyczne w trakcie których będziemy ćwiczyć różne symulowane scenariusze ratownicze, które mogą wydarzyć się w trakcie nurkowania. Do dyspozycji będą między innymi, fantomy, zestawy do tlenoterapii, AED.

Kurs pierwszej pomocy w nurkowaniu (PPP) jest też jednym z  kilku wymienionych kursów, jakie należy posiadać przystępując do szkolenia na płetwonurka P3 KDP/CMAS, i jest on dużo tańszą alternatywą od kursu Kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy też kursu patofizjologii nurkowania.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas nurkowania.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej,
 • przeprowadzenia wywiadu ratowniczego z uwzględnieniem specyfiki dla wypadków nurkowych,
 • oceny podstawowych czynności życiowych, stanu poszkodowanego i podjęcia decyzji co do dalszych działań,
 • udzielenia pierwszej pomocy w: urazach ciśnieniowych, chorobie dekompresyjnej, zatruciach tlenem, tlenkiem i dwutlenkiem węgla, utonięciu, nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • tlenu i zakresu jego stosowania w nurkowaniu oraz wypadkach nurkowych,
 • konfiguracji i użycia sprzętu do podawania tlenu,
 • podstawowych czynności resuscytacyjnych (RKO + AED)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 lub PTN KDP/CMAS lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 12 m dowolnej organizacji,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

Przebieg szkolenia:

Wykłady (11 godzin), zajęcia praktyczne ( 10 godzin ).

Kadra kursu:

 • Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania M1 KDP/ CMAS* z uprawnieniami MPP (Instruktora Pierwszej Pomocy KDP/CMAS), dodatkowo w trakcie naszych szkoleń uczestniczy ratownik medyczny,

Sprzęt jaki będziemy wykorzystywać do szkolenia podczas ćwiczeń praktycznych:

 • manekin do resuscytacji,
 • zestaw do tlenoterapii,
 • maski resuscytacyjne do sztucznej wentylacji (dorosły),
 • maski kieszonkowe do sztucznej wentylacji z zaworem,
 • AED,
 • bandaże elastyczne, gazy jałowe,
 • koce termiczne,
 • środki dezynfekujące.

Warianty szkolenia:

Kurs stacjonarny – minimum 2 dni szkolenia, kurs najczęściej organizowany jest w systemie weekendowym, lub 4 dni szkolenia w godzinach popołudniowych. 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat udzielania Pierwszej Pomocy w Nurkowaniu (PPP) KDP /CMAS. Maskę resuscytacyjną, maskę kieszonkową, koc termiczny, rękawiczki lateksowe.

Cena kursu – 800 zł

Cena zawiera:   

 • międzynarodowy certyfikat płetwonurka pierwszej pomocy – poziom I
 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).

Cena nie zawiera:  

 • kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzania kursu, jeżeli odbywał by się poza Wrocławiem,
 • zakwaterowania (ok. 60 zł – 1 noc) i wyżywienia w trakcie wyjazdu, jeżeli odbywał by się poza Wrocławiem.

Tagi: pierwsza pomoc w nurkowaniu, kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu, choroby i urazy nurkowe, tlenoterapia bierna, tlenoterapia czynna, pierwsza pomoc dla nurka,