PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY BRĄZOWY KDP/CMAS (PMB)
Kurs na stopień Brązowy Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, to najprostszy sposób na rozpoczęcie podwodnej przygody dla dzieci od 8 roku życia.

Najczęściej podczas pierwszego nurkowania, można zaszczepić w dziecku pasję na całe życie. Nic tak nie uczy dyscypliny, zasad partnerstwa, dbania o sprzęt, jak właśnie nurkowanie. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko zamieniło komputer w domu na aktywność fizyczną, zaproponuj mu kurs płetwonurka młodzieżowego. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz dwa nurkowania, pod bezpośrednim nadzorem instruktora, do maksymalnej głębokości 2m.

Zajęcia teoretyczne zawsze rozpoczyna pogadanka na temat płetwonurkowania, w trakcie której prezentowane są zdjęcia i filmy o tematyce nurkowej. Istotnym elementem zajęć są zasady zachowania się nad wodą (pływalnia, kąpielisko, plaża). Dzieci poznają również podstawowe znaki umowne CMAS.

Pierwsze zajęcia na basenie obejmują naukę zakładania, zdejmowania oraz posługiwania się sprzętem podstawowym ABC, czyli maska, rurka, płetwy. Następnie omówimy podstawowy sprzęt nurkowy oraz technik nurkowania. Kolejny etap polega na przygotowaniu sprzętu do nurkowania, przyłączeniu butli do kamizelki, automatu do butli i sprawdzeniu zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).

Zajęcia praktyczne w basenie, to długo wyczekiwania przez dzieci przygoda, mogą wypróbować sprzęt podczas pierwszego nurkowania.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego, podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:
• Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje nurkowania z instruktorem, do głębokości 2 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.

Uprawnienia:

Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.

Cena kursu – 650 zł

Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykład teoretyczny i zajęcia praktyczne).
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • kosztu pakietu płetwonurka młodzieżowego (Legitymacja Płetwonurka Młodzieżowego, Certyfikat KDP/CMAS, podręcznik, dyplom, worek, naszywka, znaczek, naklejka, koszulka)
  • opłaty basenowe.