PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)

Umiejętność nawigacji podwodnej jest jedną z ważniejszych umiejętności jaką powinno się nabyć po kursie podstawowym. Aby  bezpiecznie zaplanować i poprowadzić nurkowanie wymagane jest zaznajomienie się z podstawowymi zasadami i technikami nawigacji podwodnej. Na kursie dowiesz się jakie są rodzaje nawigacji, jakie stosujemy przyrządy, które ułatwiają nam określenie naszej pozycji pod wodą oraz kierunku gdzie zmierzamy. Opanowanie wiedzy teoretycznej i czynności praktycznych pozwoli Ci podnieść komfort psychiczny związany z obawą o odnalezienie drogi powrotnej, czy też umożliwi odnalezienie  wszystkich atrakcji podwodnych w miejscu nurkowania.   

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

 

 Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 4,5 godziny
 • zajęcia praktyczne 4 godziny
 • minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).

 

Cena kursu – 650 zł

Cena zawiera:

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • koszt certyfikatu
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli powietrzem.
 • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł