PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3***)

Kurs płetwonurka KDP/CMAS P3*** jest kolejnym kursem na drodze rozwoju w systemie CMAS po stopniu P2. Na kursie zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy płetwonurków w zakresie głębokości wynikających z ich uprawnień. Tak jak podczas kursu P2**, będą Państwo uczestniczyć w cyklu zajęć. Na początek będą to zajęcia teoretyczne, poprzedzone spotkaniem organizacyjnym, na którym zostanie przedstawiony plan kursu z uwzględnieniem Państwa możliwości co do terminów kolejnych spotkań. Po części teoretycznej, przyjdzie czas na zajęcia praktyczne.

Najczęściej wyjazd na wody otwarte odbywa się w systemie weekendowym. Najpopularniejszym naszym miejscem szkoleniowym na stopień P3*** ze względu na wymaganą głębokość nurkowania na wodach otwartych są to kamieniołomy na terenie Niemiec. 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym. Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i wcześniejszym zaliczeniu wymaganych nurkowań, staną się Państwo posiadaczami stopnia płetwonurkowego KDP/CMAS P3***

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
 • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
 • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
 • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy
  o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

 

 • Pierwsza pomoc w nurkowaniu (PPP1) – kurs jest w naszej ofercie,
 • patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
 • BLS DAN, OFA DAN,
 • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

 

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 19 godzin,
 • zajęcia praktyczne 35 godzin,
 • minimum 10 nurkowań.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • nurkować dekompresyjnie (bez zmiany gazu) do głębokości 50m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
 • nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
 • sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
 • dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
 • uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
 • zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

Koszt kursu – 2800 zł

Cena zawiera:

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • koszt certyfikatu
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli powietrzem.
 • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na nurkowanie  i wstępu na teren bazy nurkowej