PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Zestaw dwubutlowy, potocznie nazywanym twinsetem jest coraz popularniejszy wśród płetwonurków rekreacyjnych podnoszący dość znacznie bezpieczeństwo, ale pod  warunkiem dobrej jego konfiguracji    i dobrą znajomością procedur w pełni wykorzystujących taką konfigurację.  Kurs nurkowania w zestawie butlowym, jest kursem na którym szczegółowo omawiana jest między innymi, budowa zestawu, konfiguracja sprzętu, procedury awaryjne, zasady wyważania, rodzaje       i  sposoby mocowania  balastu. W trakcie jego trwania zaprezentowana będzie najpopularniejsza konfiguracja, która została opracowana na potrzeby nurkowania jaskiniowego zwana konfiguracją DIR.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 5 godzin
 • zajęcia praktyczne 8 godzin
 • minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).

Cena kursu – 700 zł

Cena zawiera:

 • Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
  • koszt certyfikatu
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.

  Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł