PŁETWONUREK KDP/CMAS  P2** (40m)

Kurs płetwonurka KDP/CMAS P2** jest kolejnym kursem na drodze rozwoju w systemie CMAS. Tak jak podczas kursu P1*, będą Państwo uczestniczyć w cyklu zajęć. Na początek  będą to zajęcia teoretyczne, poprzedzone spotkaniem organizacyjnym, na którym zostanie przedstawiony plan kursu
z uwzględnieniem Państwa możliwości co do terminów kolejnych spotkań. Po części teoretycznej przyjdzie czas na zajęcia praktyczne. Najczęściej wyjazd na wody otwarte odbywa się w systemie weekendowym.

Najpopularniejszym naszym miejscem szkoleniowym na stopień P2** na wodach otwartych są kamieniołomy na terenie Niemiec. 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym. Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i wcześniejszym zaliczeniu wymaganych nurkowań, staną się Państwo  posiadaczami stopnia płetwonurkowego KDP/CMAS P2**

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40m), w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

 

  Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
  • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

  Przebieg szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne 15 godzin,
  • zajęcia praktyczne 28 godzin,
  • minimum 12 nurkowań w wodach otwartych,
  • maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

   

  Uprawnienia:

  Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

  Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).

  Cena kursu – 2600 zł

  Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
  • koszt certyfikatu
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.

  Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł