DRY SUIT DIVING – PŁETWONUREK W  SUCHYM SKAFANDRZE 

Choć są osoby, które w mokrym skafandrze nurkują przez cały rok to sezon nurkowy w Polsce w mokrym skafandrze trwa średnio od pięciu do sześciu miesięcy. Zimna woda w pozostałych miesiącach skutecznie odstrasza od nurkowania większą część nurkujących w mokrych skafandrach. Aby wydłużyć ten okres i móc w bardziej komfortowych warunkach nurkować przez cały rok należy ukończyć kurs nurkowania w skafandrze suchym. Zakres wiedzy zdobyty w trakcie trwania kursu pozwoli na jego bezpieczne użytkowanie, jak i też dostarczy wielu informacji na temat jego budowy, rodzajów, konserwacji  i cech na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu tego typu skafandra. Komfort termiczny, jaki zapewnia suchy skafander w połączeniu z odpowiednim ocieplaczem, jest nie oceniony w porównaniu do mokrego. 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 15 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka OWD lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich) 

 

Cena kursu – 750 zł

Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, podręcznik cyfrowy).
  • certyfikat cyfrowy
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł