KURS NAUKI NURKOWANIA WE WROCŁAWIU

PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1*)

Kurs płetwonurka KDP/CMAS P1* jest podstawowym kursem dla osób, które zdecydowały się rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem. W drodze po pierwszą gwiazdkę, czyli pierwszy podstawowy stopień, będą Państwo uczestniczyć w cyklu zajęć. Na początek  będą to zajęcia teoretyczne poprzedzone spotkaniem organizacyjnym, na którym zostanie przedstawiony plan kursu, z uwzględnieniem Państwa możliwości co do terminów kolejnych spotkań. Po części teoretycznej przyjdzie czas na najbardziej wyczekiwany moduł, czyli zajęcia praktyczne. Zajęcia te rozpoczynają się ćwiczeniami na basenie, a kończą wyjazdem i nurkowaniem w wodach otwartych. Najczęściej wyjazd na wody otwarte odbywa się
w systemie weekendowym.

Najpopularniejszym naszym miejscem szkoleniowym na wodach otwartych, jest kamieniołom “Koparki” w Jaworznie. W ramach kursu zapewniamy cały niezbędny sprzęt, a także materiały dydaktyczne w postaci książki płetwonurka P1. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym w formie testu. Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i wcześniejszym zaliczeniu wymaganych nurkowań, staną się Państwo  posiadaczami swojego pierwszego stopnia płetwonurkowego KDP/CMAS P1*

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20m, w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne 13 godzin,
 • zajęcia praktyczne 20 godzin,
 • minimum 9 nurkowań.

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS
i międzynarodowy       certyfikat KDP/CMA
S*

 


Cena kursu – 2100 zł

Cena zawiera:   

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • międzynarodowy certyfikat.
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli powietrzem.
 • opiekę instruktorską.
 • książeczkę płetwonurka
 • rejestr nurkowań
 • organizer KDP/CMAS 
 • podręcznik płetwonurka P1

Cena nie zawiera:

 •  kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych ok. 80 zł 
 • kosztów zakwaterowania ok. 50/60 zł i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte
 • wstępu na teren bazy nurkowej – 2 x 50 zł

Co dalej?

 • możemy wspólnie wyjeżdżać na nurkowania stażowe w trakcie których będą Państwo nabywać niezbędnego doświadczenia potrzebnego do kolejnych specjalizacji i do kolejnego stopnia nurkowego.

Specjalizacje dostępne po kursie P1*

 • płetwonurek nurkowania nocnego (PNO)
 • płetwonurek nurkowania nawigacyjnego (PNA)
 • płetwonurek nurkowania w suchym skafandrze (PSS)
 • płetwonurek nurkowania z użyciem nitroxu (PN1)
 • płetwonurek eksplorator (PE do 30 m) dostępny po specjalizacji (PNO)
  i (PNA) i 15-stu nurkowaniach stażowych.

Specjalizacje wymagane do kolejnego stopnia P2** (40m)

 • płetwonurek nurkowania nocnego (PNO)
 • płetwonurek nurkowania nawigacyjnego (PNA)
 • płetwonurek eksplorator (PE)