PŁETWONUREK W  SUCHYM SKAFANDRZE  KDP/CMAS PSS)

Choć są osoby, które w mokrym skafandrze nurkują przez cały rok to sezon nurkowy w Polsce w mokrym skafandrze trwa średnio od pięciu do sześciu miesięcy. Zimna woda w pozostałych miesiącach skutecznie odstrasza od nurkowania większą część nurkujących w mokrych skafandrach. Aby wydłużyć ten okres i móc w bardziej komfortowych warunkach nurkować przez cały rok należy ukończyć kurs nurkowania w skafandrze suchym. Zakres wiedzy zdobyty w trakcie trwania kursu pozwoli na jego bezpieczne użytkowanie, jak i też dostarczy wielu informacji na temat jego budowy, rodzajów, konserwacji  i cech na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu tego typu skafandra. Komfort termiczny, jaki zapewnia suchy skafander w połączeniu z odpowiednim ocieplaczem, jest nie oceniony w porównaniu do mokrego. 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich) 

 

Przebieg szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne 7 godzin.
  Zajęcia praktyczne 5 godzin
  Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka  i certyfikat Płetwonurka w Suchym Skafandrze KDP/CMAS (PSS).

Cena kursu – 700 zł

Cena zawiera:

 • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
 • koszt certyfikatu
 • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
 • napełnianie butli powietrzem.
 • opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 80 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł