PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

Kurs na srebrny stopień płetwonurka młodzieżowego jest kontynuacją szkolenia z kursu na stopień brązowy. Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko pokochało nurkowanie i pragnie rozwijać swoje umiejętności, zapisz go na kurs. Pasja to piękny i niepowtarzalny prezent od losu, wyjazdy nurkowe angażują nie tylko dziecko, ale także rodziców, co przekłada się na aktywność całej rodziny. W trakcie szkolenia dziecko utrwala umiejętności zdobyte już na kursie płetwonurka młodzieżowego – brązowego.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym), mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,

Uprawnienia:

• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym)
o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMS).

Cena kursu – 650 zł

Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.
  • międzynarodowy certyfikat.

Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 60 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł (jeżeli nurkowanie odbywa się w takim miejscu)