PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

Kurs na złoty stopień płetwonurka młodzieżowego jest kontynuacją szkolenia z kursu na stopień srebrny. Jest to najwyższy ze stopni Płetwonurka młodzieżowego. W trakcie szkolenia dziecko utrwala sobie umiejętności zdobyte już na kursie płetwonurka młodzieżowego – srebrnego. W trakcie kursu pojawiają się też nowe ćwiczenia w postaci zadań tematycznych np. mierzenie i rysowanie pod wodą, poszukiwania
i wydobywania podwodnego, dochodzą też zajęcia z nawigacji podwodnej i elementy ratownictwa w postaci holowania po powierzchni. Kurs zakończony jest egzaminem w formie quizu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym), mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
• ukończone 12 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
• Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż
2 miesiące.

Uprawnienia:

• Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) .

Cena kursu – 750 zł

Cena zawiera:

  • koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
  • wypożyczenie sprzętu nurkowego.
  • napełnianie butli powietrzem.
  • opiekę instruktorską.
  • międzynarodowy certyfikat

Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu na nurkowanie ok. 60 zł (przy grupie 4 osobowej) i wstępu na teren bazy nurkowej – 50 zł (jeżeli nurkowanie odbywa się w takim miejscu)