Scuba Schools International (SSI) zostało założone w 1970 z wizją umożliwienia nauki bezpiecznego nurkowania każdemu. Dziś SSI jest największą na świecie, profesjonalną komercyjną agencją szkoleniową, z ponad 3 500 Centrami Szkoleniowymi i ponad 100 000 Profesjonalistami SSI w ponad 150 krajach.

Przez ponad 50 lat, SSI oferuje wysokiej jakości kursy i materiały szkoleniowe w zakresie nurkowania rekreacyjnego, nurkowania Extended Range, Freedivingu, Mermaidingu, Pływania i ratownictwa wodnego na każdym poziomie, od początkujących do Instructor Trainer. Dzięki fizycznym i cyfrowym materiałom szkoleniowym dostępnym w ponad 40 językach w ponad 3 000 międzynarodowych Centrach Szkoleniowych i Resortach, SSI pozwala ludziom doświadczyć piękna podwodnego świata na całej planecie.

SSI w pełni ucieleśnia ducha branży, będąc członkiem-założycielem RSTC (Recreational Scuba Training Council) i posiadając uznawany na całym świecie certyfikat ISO (International Organization for Standardization). SSI odgrywa aktywną rolę w ustalaniu wymaganych standardów szkoleniowych w branży.

Krótko mówiąc, certyfikaty SSI są respektowane na całym świecie. Gdziekolwiek zechcesz zanurkować, SSI jest marką, której możesz zaufać. 

SSI stworzyło aplikację MySSI, która jest obecnie najsilniejszym i najbardziej wszechstronnym narzędziem dla nurków. Ta imponująca, BEZPŁATNA aplikacja to kompleksowa oferta dla entuzjastów nurkowania, w której znajdziesz wszystko, co dotyczy nurkowania, freedivingu, Extended Range i Mermaid. Uzyskaj dostęp do swojego cyfrowego logbooka w dowolnym miejscu na świecie dzięki zaawansowanym funkcjom logowania nurkowań, łącz się ze znajomymi, wyszukuj centra szkoleniowe SSI na całym świecie, sprawdzaj nadchodzące wydarzenia w Twojej okolicy i wiele więcej!

W aplikacji będziecie mieli dostęp 24/7 do wszystkich zarejestrowanych cyfrowych materiałów szkoleniowych i certyfikatów, zarówno w trybie online, jak i offline. Wszystkie Twoje ubezpieczenia od wypadków i podróży oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilneji zawodowej nurka w jednym miejscu. Loguj swoje nurkowania i szkolenia w aplikacji, aby zdobyć darmowe stopnie SSI Specialty Diver, Advanced Open Water Diver i Master Diver.

Komisja Działalności Podwodnej  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego KDP/CMAS

Komisja Działalności Podwodnej powstała w 1956 roku jako statutowa jednostka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Obecnie po przeszło 60 latach istnienia, KDP zrzesza ponad 160 klubów, centrów nurkowych. Od chwili powstanie nadrzędnym celem działania KDP/CMAS było stworzenie systemu organizacyjnego, zapewniającego maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim osobom nurkującym rekreacyjnie w klubach i centrach nurkowych. Podstawa tego systemu jest program szkolenia KDP/CMAS, który rzetelnie zrealizowany gwarantuje uczestnikom kursu zdobycie rzetelnej wiedzy  i osiągnięcie niezbędnego doświadczenia nurkowego. Najwyższą władzą komisji Działalności Podwodnej jest zwoływana co 4 lata Krajowa Konferencja Aktywu Podwodnego. Podczas niej wybierany jest 5-9 osobowy zarząd oraz przewodniczący KDP PTTK.

CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques w tłumaczeniu Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej

Konfederacja narodowych federacji nurkowych, powołana w styczniu 1959 roku w Monaco z inicjatywy Jacques’a-Yves’a Cousteau przez delegatów 15 państw: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Malty, Monako, Jugosławii, Brazylii i USA. W obradach kongresu założycielskiego CMAS uczestniczył przedstawiciel Polski, Józef Wierzbicki, reprezentujący wówczas Komisję Turystyki Podwodnej PTTK (obecnie KDP).  Do CMAS należą federacje i stowarzyszenia płetwonurków z ponad 100 krajów, zrzeszające tysiące klubów i centrów nurkowych.

Dlaczego warto szkolić się w KDP/CMAS
• Ponad 65 lat doświadczenia w szkoleniu i organizacji turystyki podwodnej
• KDP jest członkiem Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS) od chwili jej powstania w 1969 r.
• W ośrodkach szkoleniowych zrzeszonych w naszej organizacji pracuje ponad 350 wysoko wykwalifikowanych instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS
• Szkolimy na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zawsze zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa CMAS
• Międzynarodowe certyfikaty wyszkolenia KDP/CMAS są dokumentami uznawanymi w bazach i klubach nurkowych na całym świecie
• Komisja Działalności podwodnej od lat ściśle współpracuje z Krajowym Ośrodkiem medycyny Hiperbarycznej, akademia Marynarki Wojennej, Państwowa Strażą Pożarną i wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym